رگولاتوری

شرط اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار برای شورای عالی فضای مجازی

سینا: دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار قول دادند تا پس از تصویب پیشنهادات رفع موانع گمرکی این بخش ارزش صادرات نرم افزار را یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلارافزایش دهد.
به گزارش خانه ملت، محمد حسن انتظاری با اشاره به موضوعاتی که در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار دارد، گفت: مواردی مانند پیوست فرهنگی ، توسعه صادرات نرم افزار، سیاست های اقتصاد مقاومتی در این بخش، تعرفه های توسعه پهنای باند در دستور کار قراردارد.
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه درحال حاضرصادرات نرم افزار در کشور بسیار ضعیف است، گفت: گلو گاههای صادرات نرم افزار را با همکاری بخش خصوصی مشخص کرده و برای رفع موانع پیشنهادی تهیه کردیم که در دستور کار شورای عالی است.
 
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه در صورت تصویب پیشنهادات تحولی در حوزه صادرات نرم افزارایجاد می شود، گفت: یکی از گلوگاهها این است که صادرات نرم افزار توسط گمرک و سازمان توسعه تجارت به رسمیت شناخته نشده است.
 
وی افزود: درحال حاضر صادرات نرم افزار ۴۰۰ میلیون دلار در سال است که که با اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار توافق کردیم در صورت تصویب پیشنهادات در شورا میزان صادرات را به ۲ میلیارد دلار برسانند.
انتظاری درباره اینکه بازار هدف نرم افزارهای ایران کجاست، گفت: باتوجه به نیروهای متخصصی که در تهیه بازی ها و نرم افزارهای کاربردی داریم، توانستیم به بازار کشورهای مسلمان و اروپایی نرم افزار صادرکنیم.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره احتمال تغییر ساختار این شورا، گفت: تغییر ساختار شورا در دستور کار نیست.

​​