تلفن همراه

زیرساخت ده میلیون و 700 هزار دقیقه ارتباطات حجاج ایرانی را برقرار کرد; همراه اول حدود 50درصد ترافیک داشت

شرکت ارتباطات زیر ساخت ده میلیون و 700 هزار دقیقه ارتباطات حجاج ایرانی را با بستگانشان در ایران برقرار کرد.
 
 
حسین معدنی پور مدیر کل کنترل وهماهنگی مدیریت شبکه و مهندسی عملیات سوییچ این شرکت با اعلام این مطلب افزود: از این میزان 8 میلیون 300 هزار دقیقه ترافیک صادره و دو میلیون و 400 هزار دقیقه ترافیک وارده از عربستان به کشورمان است.
 
معدنی پور افزود:ترافیک حج سال 1393 از 10 شهریورماه سال جاری با اعزام زائران عزیز به کشور عربستان آغاز شد و از 10 هزار دقیقه ترافیک صادره و 10 هزار دقیقه ترافیک وارده در روزهای ابتدایی ، به 320 هزار دقیقه ترافیک صادره و 70 هزار دقیقه ترافیک وارده در شلوغترین روز که 15 مهرماه بین دوعید قربان و غدیر بود، رسید  و به طور متوسط زمان مکالمات ( ACT ) رد و بدل شده با آن کشور نیز در حدود 2 دقیقه بوده است.
 
وی افزود: شرکت ارتباطات زیرساخت برای ارتباطات رومینگ ، علاوه بر امکانات سیگنالینگی کمپانی الجوال ، از امکانات سیگنالینگی سه ترانزیت کننده سیگنالینگی بزرگ شامل کشورهای بلژیک ، آلمان و امارات برای انتقال ترافیک رومینگ زائران ایرانی استفاده کرد. 
 
مدیر کل کنترل وهماهنگی مدیریت شبکه و مهندسی عملیات سوییچ شرکت ارتباطات زیرساخت توضیح داد:هم چنین برای تسهیل ارتباط زائران وارتباط با کشور عربستان در این ایام ، علاو بر مسیر های مستقیم ، تعداد 11 کمپانی ترانزیت کننده معتبر به مجموعه ظرفیتهای حمل ترافیک عربستان اضافه شد.
 
معدنی پور تصریح کرد: بیشترین ترافیک عربستان درسال 1393 از شبکه همراه اول بوده که درحدود 50 درصدکل ترافیک را تشکیل می دهد و سپس ایرانسل و شرکتهای مخابراتی استانی بیشترین میزان ترافیک با آن کشور را به خود اختصاص داده اند. 

​​