باندپهن ثابت

مستاجرها حق انتقال خط تلفن اینترنت پر سرعت را ندارند

منبع: YJC
سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: مستاجران حق انتقال خط تلفن Adsl را ندارند و تنها امکان انتقال Adsl با شماره جدید وجود دارد.
 
زارعیان اظهار کرد: مشترکان Adsl که تصمیم به جابجایی محل سکونت خود دارند، حق انتقال خط تلفن Adsl را ندارند.
 
وی افزود: این مشترکان می توانند با ارائه شماره تلفن خانه جدید و اجاره نامه خط Adsl را برای آنان در شماره جدید منتقل کنند.
 
زارعیان خاطرنشان کرد:درصورت موافقت مالک خانه خط می تواند به محدوده جدید منتقل شود، در غیر اینصورت مستاجر دوباره باید نسبت به آن درخواست اقدام کند.

​​