اپلیکیشن

مرکز آموزش عالی اصفهان 30 اپلیکیشن موبایل رونمایی کرد

۳۰ نرم افزار موبایل امروز در مراسمی در دانشگاه اصفهان رونمایی شد.
 
۹۰ دانشجو از مراکز آموزش عالی استان اصفهان در یکسال این اپلیکشن‌های بومی قابل نصب بر روی تلفن‌های همراه را طراحی و اجرا کرده‌اند.
 
مسئول ساخت این اپلیکشن‌های بومی در دانشگاه‌های استان اصفهان گفت: 90 دانشجو از مراکز آموزش عالی استان اصفهان در یکسال 30 اپلیکشن بومی قابل نصب بر روی تلفن‌های همراه را طراحی و اجرا کردند.
 
دکتر فاطمی با بیان اینکه این نرم افزار ها با موضوعات آموزشی ،تفریحی ،ارتباطات جمعی طراحی واجرا شده است افزود: اپلیکشن‌هایی بومی ومطابق با فرهنگ وهویت ایرانی اسلامی ،خلاق ،کاربرد اسان ومفید ومرقون به صرفه اقتصادی ساخته شده‌اند .
 
وی افزود در میان این نرم افزارها برخی اپلیکشن‌ها همچون لغت نامه‌ها ،کتابهای دیجیتالی و بازی‌ها بومی سازی شده نمونه‌های خارجی هستند.

​​