تلفن همراه

دولت تصویب کرد: پرداخت بدهی زیرساخت و شرکت IT به مخابرات

منبع: FarsNews
معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد اصلاح تصویب‌نامه پرداخت بدهی شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت فناوری اطلاعات را برای اجرا ابلاغ کرد.
 
به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد اصلاح تصویب‌نامه پرداخت بدهی شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت فناوری اطلاعات را برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابلاغ کرد.
 
هیأت وزیران در جلسه 14/8/1393 به پیشنهاد شماره 38448/1 مورخ 25/7/1392 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
 
تصویب‌نامه شماره 49121/ت40060هـ مورخ 5/4/1387 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
 
الف ـ در بند (1)، عبارت «براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29/12/1385» جایگزین عبارت «و شرکت فناوری اطلاعات به مبلغ چهارصد و نود و نه میلیارد و پانصد و پنجاه و هفت میلیون و پانصد و دوازده هزار و ششصد و هفت (499.557.512.607) ریال به شرکت مخابرات ایران براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29/12/1385 در مجموع به مبلغ نه هزار و صد و چهل و چهار میلیارد و هشتصد و پنجاه و هفت میلیون و دویست و نود و یک هزار و ششصد و پنجاه (9.144.857.291.650) ریال به حساب بدهی شرکت ارتباطات زیرساخت به مخابرات ایران منظور و» می‌شود.
 
ب ـ بند (2) به عنـوان بند (3) تلقـی و متن زیـر به عنـوان بند (2) و تبصـره آن اضافه می‌شود:
 
2ـ بدهی شرکت فناوری اطلاعات ایران به شرکت مخابرات ایران به مبلغ چهارصد و نود و نه میلیارد و پانصد و پنجاه و هفت میلیون و پانصد و دوازده هزار و ششصد و هفت (499.557.512.607) ریال براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29/12/1385 در پنج سال آینده با اقساط مساوی از محل اعتبارات مصوب مربوط در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شرکت مخابرات ایران پرداخت خواهد شد.
 
تبصره ـ مبلغ بدهی موضوع این بند پس از طی مراحل قانونی به عنوان افزایش سرمایه در حساب شرکت فناوری اطلاعات ایران منظور خواهد شد.
 
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

​​