اینترنت و شبکه

ویدئو: وزیر ارتباطات: آدرس،آی پی و شماره های 700 شرکت مخابراتی قاچاقچی را دارم


​​