بازار سرمایه

با تصویب نمایندگان مجلس بخشی از درآمدهای طرح‌های توسعه وزارت ICT در شهرهای کم جمعیت هزینه می‌شود

منبع: تسنیم
براساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت ارتباطات مجاز به هزینه کردن بخشی از درآمدهای طرح های توسعه در شهرهای کم جمعیت شد.
 
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان، در جریان بررسی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده 12 این طرح را با اکثریت آرا تصویب کردند.
همچنین در ادامه بررسی این طرح، بهارستان نشینان، از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه، با 161 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع با ماده 12 طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موافقت کردند.
براساس ماده 12 طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تصویب هیئت وزیران درصدی از درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت از محل ردیف های پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به صورت درآمد –هزینه و در صورت لزوم با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برسانند؛ به منظور تحقق اهداف این ماده و توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک به این وزارتخانه اجازه داده می شود تا منابع مذکور را براساس موافقت نامه متبادله در طرح های توسعه ای و کمک های فنی و اعتباری هزینه کند.

​​