تلفن همراه

همراه اول: سیستم صورتحساب‌گیری‌مان ارتقا پیدا کرد و ممکن است قبوض اشتباه محاسبه شده باشند

باگذشت بیش از 15 روز از صدور صورتحسابهای جدید اپراتور اول، همراه اول طی اطلاعیه ای رسمی اعلام کرد: نظر به اینکه در اوایل آبانماه سالجاری سیستم خدمات مشتریان و صورتحسابگیری همراه اول در حال ارتقاء بود، ممکن است درخواست تمدید و یا فعالسازی بسته های هوشمند اینترنت تعدادی از مشترکین دائمی، پذیرفته نشده و این دسته از مشترکین در صورتحساب خود هزینه استفاده از اینترنت با نرخ آزاد را متحمل شده باشند.

براساس این اطلاعیه، مشترکینی که معتقدند جزو این دسته هستند، جهت بررسی مشکل خود می توانند با مرکز تماس همراه اول (۹۹۹۰) تماس بگیرند و خواهان بررسی مجدد صورتحساب خود شوند. تماس با مرکز تماس اپراتور اول از سایر خطوط با شماره گیری کد 09129990 ممکن است.

 

 

 


​​