بازار سرمایه

افزایش سرمایه‌گذاری ICT خاورمیانه در سال 2015

منبع: دنیای اقتصاد
سرمایه‌گذاری در صنعت ICT و خدمات مرتبط با آن در خاورمیانه و آفریقا رو به افزایش است. بر اساس گزارش اخیر موسسه تحقیقاتی IDC در این زمینه، سرمایه‌گذاری خاورمیانه و آفریقا در صنعت ICT در سال 2015 با افزایش سالانه 9 درصدی به 270 میلیارد دلار خواهد رسید. 
 
تمایل سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌ها به افزایش خلاقیت، مهارت، انعطاف‌پذیری و صرفه جویی باعث شده است تا بیشتر از گذشته به دنبال استفاده از راهکاری تکنولوژی باشند. این موضوع در کشورهای در حال توسعه مناطقی مانند خاورمیانه و آفریقا بیشتر از کشورهای دیگر رواج و اهمیت دارد. به این ترتیب کشورها در این مناطق سعی دارند با افزایش میزان سرمایه‌گذاری در محصولات و خدمات ICT میزان بهره وری و در نهایت رشد اقتصادی و روند توسعه خود را افزایش دهند. 
به خصوص در منطقه خاورمیانه تمایل کشورها به ساخت شهرهای هوشمند و پروژه‌های بزرگ حمل‌و‌نقل هوشمند رو به افزایش است؛ در حالی که در کشورهای آفریقایی کمبود سیستم‌های منظم و با سابقه باعث شده است که شرکت‌ها و سازمان‌ها به دنبال استفاده بیشتر از راهکارهای تکنولوژی برای افزایش بهره‌وری باشند.
حالا شرکت‌های مخابراتی در منطقه خاورمیانه هم سعی دارند به بازیگران مهمی در عرصه ارائه خدمات دیجیتال و IT تبدیل شوند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند که خدمات موبایل و سیستم‌های ذخیره‌سازی آنلاین 
 
 

​​