تلفن همراه

ویدئو: گزارش برنامه درشهر سیما از قطع هشت‌ماهه شبکه همراه اول در منطقه نازی‌آباد


​​