رگولاتوری

اصول حاكم بر صدور پروانه ارتباطات ثابت تصويب شد

منبع: cra
سخنگوي كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات از تصويب اصول حاكم بر صدور پروانه ارتباطات ثابت (FCP) و شرايط دريافت اين پروانه براي متقاضيان داراي پروانه‌هاي PAP، PSTN و ISDP خبر داد.
 
 
علي‌اصغر عميديان گفت: اين موضوع با توجه به پايان يافتن دوره اعتبار برخي از پروانه‌ها و با هدف ساماندهي پروانه‌هاي حوزه ارائه خدمات ارتباطي بخش ثابت، انتقال داده و اينترنت باند پهن شامل پروانه‌هاي ارائه خدمات انتقال داده‌ها (PAP)، عرضه و توزيع‌كنندگان اينترنت (ISDP)، ارائه خدمات عمومي تلفن ثابت (PSTN) و عرضه‌كنندگان خدمات اينترنت (ISP)، تصويب شده است.
رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي استقلال از فناوري، تسريع در توسعه خدمات در سراسر كشور، ارتقاء سطح فعاليت شركتهاي توانمند، افزايش سرمايه‌گذاري و اشتغال و نيز رقابت سازنده در بخش توسعه شبكه ثابت و ارائه خدمات ارتباطي و انتقال داده در كشور را از اهداف ديگر بررسي و تصويب "اصول حاكم بر صدور پروانه ارتباطات ثابت" در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات عنوان كرد.
عميديان با اشاره به اينكه اين موضوع با نظرخواهي كتبي و گسترده از نخبگان و متخصصان حوزه ICT و مشاركت فعال و برگزاري جلسات مختلف با تمام ذينفعان افزود: براساس اين مصوبه دارنده پروانه مجاز است شبكه مستقل ارتباطي (انتقال و دسترسي) را در چارچوب شبكه موضوع پروانه راه‌اندازي كند.
وي اظهار كرد: دارنده پروانه ارتباطات ثابت مي‌تواند هرگونه خدمات ارتباطي و انتقال داده را مستقل از فناوري از قبيل دسترسي به اينترنت پرسرعت، دسترسي به شبكه ملي اطلاعات و خدمات مبتني بر آن، توزيع و عرضه پهناي باند اينترنت و انتقال و شبكه‌هاي اختصاصي، ارائه خدمات صوتي، تصويري، متني و داده‌اي و انواع خدمات محتوايي و ارزش افزوده را با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور ارائه كند.
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به اينكه قلمرو فعاليت پروانه ارتباطات ثابت، سراسري است گفت: رويكرد مصوبه، تجميع پروانه‌هاي موجود در دو دسته شبكه (Netco) و خدمات (serveco) و كاهش تنوع پروانه‌هاي اين حوزه است كه براي رسيدن به اين اهداف؛ اعمال سياستهاي تشويقي نيز مد نظر قرار گرفته است.
تامين شبكه دسترسي مستقل، تامين شبكه دسترسي پرسرعت با سيم، حضور در مناطق كمتر توسعه يافته و ... از جمله تعهداتي است كه به گفته دبير كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در اين مصوبه پيش‌بيني شده است.
وي اظهار اميدواري كرد با صدور اين پروانه‌ها در فضاي جديدي كه در زمينه ارتباطات ثابت شكل خواهد گرفت شاهد حضور اپراتورهاي توانمندي باشيم كه با استفاده از توان شركتهاي موجود فضاي رقابتي جدي و سالمي را بوجود آورند كه منجر به افزايش كميت و كيفيت خدمات شود.

​​