رگولاتوری

برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست دکتر روحانی

منبع: همشهری آنلاین
سیاست‌های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و انبوه در شبکه‌های ارتباطی در جلسه شورای عالی مجازی به ریاست دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری بررسی و بخش‌هایی از آن تصویب شد.
در جلسه شورای عالی فضای مجازی با توجه به پیشرفت فنآوری‌ها در بخش ارتباطات و فنآوری اطلاعات و استفاده گسترده از خدمات پیامک انبوه و خدمات ارزش افزوده پیامکی در شبکه‌های ارتباطی، سیاست‌های مربوط به این حوزه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
 
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظرهای انجام شده، بخش هایی از سیاست های مربوط به ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و انبوه در شبکه های ارتباطی، به تصویب رسید و بر این اساس مصوب شد که هر گونه محتوا در خدمات پیامکی انبوه و ارزش افزوده پیامکی باید با رعایت قوانین و مقررات کشور و عدم مغایرت با ارزش های ایرانی - اسلامی باشد.
 
همچنین مقرر شد به منظور پایش محتوا ، کارگروهی با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت نمایندگان وزارتخانه های ارتباطات و فنآوری اطلاعات، کشور، دادگستری ، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی، نماینده دادستانی و مرکز ملی فضای مجازی، تشکیل شده و گزارش عملکرد آن هر 6 ماه به دبیرخانه شوررای عالی فضای مجازی ارائه شود.
 
بررسی جزییات و سایر بخش های سیاست‌های ساماندهی خدمات انبوه و خدمات ارزش افزوده در شبکه‌های ارتباطی در جلسات آینده شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.

​​