آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

صدور پروانه برای اپراتورهای شبکه توزیع محتوا کلید خورد

منبع: مهر
مرکز تحقیقات مخابرات ایران در راستای ملزومات لازم جهت صدور پروانه اپراتورهای شبکه توزیع محتوا- CDN - فراخوان بکارگیری مشاوره اعلام کرد.
مرکز تحقیقات مخابرات ایران برای تدوین مستندات و ملزومات لازم جهت صدور پروانه اپراتورهای شبکه توزیع محتوا- CDN بومی - مشاور می گیرد؛ شبکه توزیع محتوا (CDN)، یک شبکه فوقانی (Overlay) است که برای تحویل دهی سریعتر محتوا به کاربران نهایی استفاده می شود.
 
هدف اصلی CDN این است که بتواند با رفع چالشهای موجود در اینترنت، محتوایی با کیفیت را به کاربران ارائه دهد.
 
در این پروژه پس از بررسی وضعیت موجود در کشور و همچنین بررسی تجارب کشورها و شرکتهای موفق در این زمینه، سرویسهای قابل ارائه بر بستر CDN مشخص و دسته بندی شده و سپس با تعیین ویژگیهای فنی و غیر فنی اپراتورهای این حوزه و با توجه به زنجیره ارائه خدمات و تحلیل بازار، سیستمهای تعرفه گذاری و روشها و مقررات آن همراه با تعیین چگونگی ارزیابی کیفیت خدمات در کنار طرح تجاری ارائه شده، انجام خواهد شد.
 
در ادامه با توجه به سناریوهای مختلف انتخابی، مباحث مقرراتی و تهیه پیش‌نویس جهت صدور پروانه براساس تعیین وظایف سازمانهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و برگزاری جلسات با این سازمانها و بازیگران این حوزه انجام خواهد گرفت.
 
در این فراخوان هدف بهره‌گیری از مشاوره افراد و شرکتهای فعال بین‌المللی در زمینه CDN از طریق شرکتهای ایرانی است و این شرکتها موظفند علاوه بر تامین تدارکات جهت حضور مستمر مشاور خارجی، زمینه انتقال مناسب اطلاعات ارائه شده را فراهم آورند.
 
توانایی جمع‌بندی و ارائه مناسب اطلاعات مشاورین و اطلاعات درخواستی مرکز تحقیقات در زمینه پروژه، ارائه مشاوره با بهره‌گیری حداکثر ۳۰ نفر روز از خدمات مشاورین بین‌الملل و مستند‌سازی و انتقال اطلاعات ارائه شده توسط مشاورین از دیگر ملزومات این فراخوان است.
 
فراخوان دعوت از شرکت‌های تحقیقاتی- تخصصی که توانایی به کارگیری مشاورین بین‌المللی را دارند تا تاریخ 14 بهمن ماه جاری خواهد بود.

​​