فناوری اطلاعات

۶۰ درصد سازمان‌ها امیدوار به استفاده از اینترنت اشیا هستند

منبع: همکاران سیستم
بر اساس گزارش جدید منتشر شده از سوی مرکز تحقیقاتی گارتنر، بیش از ۴۰ درصد کسب و کارها امیدوارند در آینده نزدیک با استفاده از اینترنت اشیا(IoT) درآمدهای تازه کسب کنند یا فرصت‌های جدید برای کاهش هزینه‌های سازمانی پیش‌روی آنها قرار گیرد.
برای دوره زمانی طولانی‌تر ۶۰ درصد سازمان‌ها پیش‌بینی کرده‌اند که اینترنت اشیا می‌تواند کسب و کار آنها را ارتقا دهد. این بررسی روی ۴۶۳ مسئول IT یا مدیر کسب و کار انجام شد که به گفته گارتنر تمامی آنها از استراتژی‌های اینترنت اشیا در سازمان خود آگاهی داشتند.
اگرچه نگاه تمام این مدیران به اینترنت اشیا مثبت بود، اما گارتنر اظهار داشت که شرکت‌کنندگان در بررسی به طور عمده هیچ گونه مدیریت فنی یا سازمانی روشن برای استقرار IoT در دست نداشتند.
«نیک جونز» مدیر تحقیقات گارتنر گفت: «این بررسی تایید کرد که اینترنت اشیا هنوز خیلی نابالغ است و بسیاری از سازمان‌ها فقط تجربه روی سیستم‌های مربوطه را آغاز کرده‌اند».
کمتر از یک‌چهارم شرکت‌کنندگان در بررسی توضیح دادند که برای استقرار اینترنت اشیا در سازمان خود سیستم مدیریتی شفاف در اختیار گرفته‌اند و به گفته گارتنر، حتی در قالب یک واحد سازمانی مجزا از این فرآیند بهره می‌برند.

​​