رگولاتوری

تمایل رگولاتوری بر صدور پروانه MVNO نوع اول است

دکتر عباسی، معاون بررسی های فنی و صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پنجمین سمینار مخابرات ایران (ITC 2015) گفت: نقشه راه رگولاتوری در ساماندهی کل پروانه‌های ارتباطی کشور در چهار دسته Netco  و Servco در بخش ارتباطات ثابت و موبایل و نهایتا حرکت به سمت همگرایی موبایل و Fixed یا همان FMC است. 
دکتر عباسی در ادامه خواسته‌های متضاد ذی‌نفعان را مهم‌ترین چالش‌ پیش روی سازمان تنظیم مقررات توصیف نمود و تأکید کرد: «بهبود فضای کسب و کار، افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، توسعه دسترسی مردم به پهن باند ثابت و موبایل،  افزایش کیفیت خدمات و رقابتی کردن تعرفه؛ از اهداف اصلی در صدور پروانه ها محسوب می‌شود.»
سخنران افتتاحیه سمینار ITC2015 در خصوص صدور پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) افزود: «ما به دنبال این هستیم تا از منابع موجود شبکه ارتباطی استفاده بهتری نموده و به مردم خدمات متنوع‌تر و رقابتی‌تر عرضه شود.» 
به گزارش طیف، رگولاتوری در نظر دارد تا دو نوع اپراتور MVNO تعریف کند. اپراتور MVNO نوع اول بخش‌هايي از شبکه زيرساخت تلفن همراه به جز شبکه دسترسی رادیویی، را مخصوص خود راه اندازي خواهد نمود، اما در نوع دوم، تنها ارائه دهنده سرویس هستند. با توجه به اینکه در نوع اول MVNO، همکاری و مشارکت بیشتری در سرمایه‌گذاری میان اپراتورهای موبایل و اپراتورهای مجازی صورت می‌پذیرد، اولویت و ترجیح سازمان بر این نوع از MVNO می‌باشد. 
معاون بررسی های فنی و صدور مجوز  رگولاتوری ICT کشور در ادامه با تأکید بر رویکرد غیر انحصاری ساماندهی پروانه های ارتباطات ثابت و صدور مجوزهای اپراتور شبکه- FCP گفت: «ما به دنبال کاهش تعداد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات نیستیم، بلکه تنها شرایطی را در نظر می‌گیریم تا اپراتورهای FCP توانمند شکل بگیرند.» 
دکتر عباسی درخصوص نگرانی‌های مطرح شده توسط فعالان بازار ارتباطات ثابت کشور اظهار داشت: برای شرکت‌های ISP و ISDP که علاقه‌ای برای حضور به عنوان اپراتور شبکه FCP ندارند نیز در حال فراهم کردن فرصت جدیدی هستیم تا در قالب پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)، ادامه فعالیت داشته باشند.»
وی در پایان کاهش دخالت رگولاتوری پس از تنظیم رقابت را قطعی دانست و افزود: از این پس عزم سازمان تنظیم مقررات بر دخالت در حد ضرورت و حرکت به سمت مقررات زدایی در بازار مخابرات ایران است.»
 

​​