تلفن همراه

لینوکس باز هم اولویت شغلی شد

منبع: تسنیم
تقاضای شغلی برای توسعه دهندگان لینوکس سال باز هم با رشد مواجه شده و در مقایسه با سال گذشته هفت درصد ارتقا یافته است.
سازمان مدیریتی اشتغال سال 2014 نشان می‌دهد که استخدام مدیران برای بخش تکنولوژی سازمانی بیشتر با توجه به تخصص لینوکس صورت گرفته است؛ این در حالی است که میانگین درآمدی متخصصان این سیستم عامل اُپن سورس بیشتر از کسانی بوده که با دیگر سیستم عامل‌ها کار می‌کردند.
در این زمینه موسسه دایس و بنیاد لینوکس بررسی‌هایی را در ارتباط با مدیریت استخدام‌ها و استعدادهای لینوکسی انجام داده‌اند تا با دیدی 360 درجه‌ای نسبت به این حوزه، چشم‌انداز شغلی این بخش را ترسیم کنند که نتیجه آن به شرح زیر است:
77 درصد از مدیران بخش استخدام، به سمت استعدادهای لینوکسی رفته‌اند و اولویت گزینش را در سال 2014 به مهارتی از این دست داده‌اند در حالیکه نرخ این رده برای سال قبل، 70 درصد بوده است.
با این استراتژی اولویت، از بین 10 مدیر استخدام 9 نفر به دنبال استخدام متخصصان حرفه‌ای لینوکس در شش ماه آینده بوده‌اند.
حدود نیمی از مدیران بخش استخدام (46 درصد) درصدد استخدام استعدادهای لینوکسی تا شش ماه آینده هستند که در این بخش نیز شاهد رشد سه درصدی هستیم.
جالب است که 86 درصد کاربران حرفه‌ای لینوکس می‌دانند که اگر به سمت سیستم عامل دیگری می‌رفتند قطعا فرصت‌های شغلی بیشتری برای آنها مهیا بود اما با این حال باز هم به سمت لینوکس آمده‌اند؛ 64 درصد معتقدند زیرساختی فراگیر در جهان مدرن است و بیش از دیگر OSها (سیستم عامل‌ها) به کار می‌آید.
این گزارش چکیده نظرسنجی از هزار و 100 مدیر بخش استخدام در شرکت‌های کوچک و سازمان‌های دولتی بود.

​​