باندپهن

برقراری ۱۲ هزار کیلومتر فیبرنوری در کشور

منبع: مهر
شرکت ارتباطات زیرساخت از برقراری ۱۲ هزار کیلومتر فیبرنوری تا سال ۹۶ در ۲۷ استان کشور خبر داد.
شرکت ارتباطات زیرساخت با هدف توسعه و برقراری زیرساختهای ارتباطی و گسترش خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۲ هزار کیلومتر فیبرنوری در سراسر کشور اجرا می کند.
 
این طرح تا سال ۹۶ در بیست و هفت استان کشور و همچنین در مسیر درگاههای بین الملل اجرا می شود .
 
این شبکه به گونه ای طراحی و اجرا می شود تا علاوه بر ترانزیت ارتباطات بین الملل ، امکان تبدیل کشورمان را به یک شاهراه ارتباطی در منطقه فراهم کند.

​​