فناوری اطلاعات

۷۰ درصد سازمان‌ها ازخدمات ابری چندگانه استفاده می‌کنند

منبع: همکاران سیستم
از بین کسانی که در نظرسنجی مرکز LinkedIn Information Security حضور داشتند ۹۰ درصد اعلام کردند که به میزان زیاد یا در حد متوسط در مورد امنیت خدمات پردازش ابری عمومی نگران هستند.
این مطالعه که با پشتیبانی مرکز CloudPassage انجام شد، نظرسنجی جامعی را با هدف بررسی ذهنیت افراد در مورد امنیت فضای ابری روی بیش از ۲۵۰ هزار نفر که در سازمان‌های مختلف مشغول به فعالیت بودند و در حوزه خدمات ابری تجربه و طرز فکر ویژه‌ای داشتند، انجام داد. 
در پایان بررسی مشخص شد ۷۱ درصد از شرکت‌کنندگان برای بهره‌مندی از خدمات ابری برنامه‌ریزی دارند یا آن را مستقر کرده‌اند. استقرار خدمات ابری چندگانه محبوب‌ترین اتفاق بین آنها محسوب می‌شده است که از هر ۱۰ شرکت‌کننده در بررسی ۷ نفر توضیح دادند که در سازمان خود از خدمات عمومی و اختصاصی ابری بهره می‌برند.
امنیت عمومی فضای پردازش ابری مهم‌ترین مانع در زمینه پیشرفت این خدمات بوده است که ۴۵ درصد افراد به آن اشاره کردند. علاوه بر این ۴۱ درصد از دست دادن اطلاعات و خطرات نشت داده‌ها را مشکل اصلی دیدند، ۳۱ درصد به از دست دادن کنترل خود اشاره کردند، ۲۹ درصد به الزامات قانونی و نظارتی و ۲۹ درصد هم سازگاری با زیرساخت‌های کنونی IT را مهم‌ترین مانع دانستند.
در این بررسی ۶۳ درصد افراد دسترسی غیرقانونی را مهم‌ترین تهدید امنیتی در حوزه خدمات ابری دانستند. همچنین هک شدن حساب کاربری در ۶۱ درصد موارد و ورود کدهای مخرب در ۴۳ درصد موارد مهم‌ترین مشکلات امنیتی شناخته شد.
به گفته این شرکت کنندگان، سرویس‌های ذخیره‌ساز اطلاعات محبوب‌ترین قابلیت در حوزه پردازش ابری بوده است و پس از سیستم‌های محاسباتی با ۴۲ درصد، ابزارهای سازمانی با ۴۰ درصد، سیستم‌های مجازی‌سازی با ۳۳ درصد و قابلیت‌های شبکه‌ای با ۳۳ درصد قرار داشتند.
پست الکترونیکی پرکاربردترین ابزار برای ذخیره اطلاعات سازمانی روی فضای ابری بوده و در ۴۵ درصد موارد، اطلاعات از این طریق به فضای ابری منتقل شده است. پس از آن داده‌های مربوط به بخش بازاریابی و فروش با ۴۲ درصد و داده‌های مشتریان با ۳۱ درصد، مهم‌ترین اطلاعات سازمانی روی فضای ابری بوده‌اند.

​​