تلفن همراه

مقررات راه‌اندازي شبكه مجازي موبایل در کشور تصویب شد

منبع: مهر
اصول حاكم بر پروانه اپراتورهاي مجازي تلفن‌همراه (MVNO) و تعهدات اپراتورهاي موبایل داراي شبكه براي ارائه خدمات به این اپراتورهاي مجازي در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تصويب شد.
اپراتور مجازي، اپراتوري است كه مجاز به اجاره يا خريد خدمات شبكه تلفن ‌همراه از اپراتور ميزبان، براساس قرارداد عمده‌فروشي بوده و با استفاده از نشان تجاري (برند) و مدل بازاريابي يا فروش خود، آن را به صورت خرده‌فروشي به مشتركين نهائي عرضه مي‌كند. 
 
براین اساس اصول حاكم بر پروانه اپراتورهاي مجازي تلفن‌همراه با هدف افزايش رقابت، كيفيت و پوشش نيازهاي مشتريان خاص و ترغيب نوآوري و ارائه خدمات ارزش افزوده به اين خدمات در بازار تلفن‌همراه كشور در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصويب شد.
 
دارندگان پروانه اپراتور مجازي تلفن‌همراه مي‌توانند هرگونه خدمات ارتباطي و انتقال داده از قبيل خدمات دسترسي به اينترنت، دسترسي به شبكه ملي اطلاعات و خدمات مبتني بر آن، خدمات شبكه‌هاي اختصاصي، خدمات صوتي، تصويري، متني و داده‌اي و انواع خدمات محتوائي و ارزش افزوده در شبكه‌هاي تلفن‌همراه را در چارچوب قوانين و مقررات كشور ارائه كنند.
 
صادق عباسي شاهكوه معاون بررسيهاي فني و صدور پروانه رگولاتوري در اینباره گفت: پس از ابلاغ اين مصوبه و اعلام فراخوان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي، متقاضيان دريافت پروانه اپراتور مجازي تلفن‌همراه مي‌توانند ظرف مدت شش ماه براي درخواست پروانه اقدام كنند.
 
وی درباره ضوابط صدور پروانه اپراتور مجازي تلفن همراه افزود: براساس مصوبه كميسيون تنظیم مقررات ارتباطات، پس از اعلام فراخوان، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، به متقاضيان دريافت پروانه، "موافقت اصولي راه اندازي شبكه مجازي تلفن همراه " اعطا مي كند و دارنده موافقت اصولي از زمان صدور آن يك سال فرصت دارد تا پس از عقد قرارداد با حداقل يكي از اپراتورهاي ميزبان، درخواست خود را براي دريافت پروانه به رگولاتوری ارائه كند. 
 
عباسي شاهكوه افزود: براساس پارامترهاي شايستگي از جمله نحوه سرمايهگذاری بخشخصوصي، طرح تجاري متقاضي و ميزان جذب سرمايه‌گذاريهاي خارجي، براي متقاضياني كه حدنصابهاي لازم را داشته باشند، موافقت اصولي صادر مي شود.

​​