رگولاتوری

ضوابط ارائه خدمات ارتباطی ثابت تصويب شد

منبع: مهر
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات "ضوابط حاكم بر صدور پروانه و نحوه فعاليت دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطي ثابت (servco)" را در آخرين جلسه اين كميسيون در سال ۹۳ تصویب کرد.
اين موضوع با هدف افزايش رقابت و كيفيت در حوزه ارائه خدمات ارتباطي ثابت كشور و حضور شركتهاي توانمند در اين بخش تصويب شده و در قالب آن دارندگان پروانه مي‌توانند خدمات ارتباطي، انتقال داده و انواع خدمات محتوائي و ارزش افزوده را به مشتركان ارائه كنند.
 
براساس اين مصوبه، دارنده پروانه مجاز به ايجاد شبكه دسترسي و شبكه انتقال اعم از سيمي و بي‌سيم نيست و در صورتي كه ارائه محتوا بر بستر خدمات موضوع پروانه، نيازمند موافقت يا دريافت مجوز از مرجع حاكميتي مربوط باشد، دارنده پروانه بايد ضوابط را رعايت و مجوزهاي لازم را دريافت كند.
 
در این مصوبه تامين پهناي باند لازم براي ارائه خدمات موضوع پروانه بايد از طريق اپراتورهاي ميزبان انجام شود.
 
همچنین براساس مصوبه، اپراتور ميزبان، اپراتور داراي شبكه فيزيكي ارتباطات ثابت است كه براساس پروانه دريافتي از رگولاتوري، مجاز به فعاليت و ارائه خدمات ارتباطي ثابت در تمام يا بخشي از قلمرو سرزميني ايران است كه در حال حاضر، شركت مخابرات ايران، دارندگان پروانه‌هاي ارتباطات ثابت (FCP)، انتقال داده مبتني بر فناوري بي‌سيم ثابت و پروانه ايجاد و بهره‌برداري از شبكه‌هاي انتقال داده نوري و دسترسي كاربران با استفاده از فيبر نوري را شامل مي‌شود.
 
در این مصوبه به منظور ساماندهي پروانه‌هاي عرضه خدمات اينترنت رسا (ISP) و يا توزيع اينترنت (ISDP)، براي دارندگان اين دسته از پروانه ها، امتيازات خاصي براي دريافت پروانه‌هاي servco در نظر گرفته شده است.

​​