رگولاتوری

صدای صحن علنی مجلس در جلسه سوال از وزیر ارتباطات و صدور کارت زرد به وزیر بدلیل توسعه اینترنت


​​