فناوری اطلاعات

نسخه جدید گوگل کروم منتشر شد

منبع: مهر
شرکت گوگل نسخه جدیدی از مرورگر گوگل کروم را با اصلاح آسیب پذیری های امنیتی گذشته منتشر کرد.
در مرورگر کروم نسخه ۴۲ که به تازگی منتشر شد حدود ۴۵ آسیب پذیری امنیتی اصلاح شد.
 
شرکت گوگل در راهنمایی امنیتی خود آورده است که کروم ۴۲ یا به عبارتی دیگر نسخه ۴۲.۰.۲۳۱۱.۹۰ گوگل کروم شامل ۴۵ اصلاحیه امنیتی است.
 
در میان این ۴۵ اصلاحیه، ۱۲ اصلاحیه مربوط به آسیب پذیری هایی است که توسط محققان امنیتی خارج از این شرکت کشف شده است.
 
گوگل برای کشف این آسیب پذیری ها بالغ بر ۲۱۵۰۰ دلار به عنوان پاداش به محققان پرداخت کرده است.

​​