فناوری اطلاعات

تسهیلات ویژه خدمت سربازی برای شرکتهای دانش‌بنیان

بنیاد ملی نخبگان برای دانش آموختگان برتر و فناوران مشغول به کار در شرکت‌های دانش بنیان تسهیلاتی را به منظور گذراندن دوره نظام وظیفه در نظر گرفته است.

مسوول روابط عمومی بنیاد نخبگان استان اصفهان گفت: این تسهیلات به صورت پروژه‌های تخصصی است که در مدت هشت تا 10 ماه باید به جای انجام خدمت سربازی اجرا شود.


مرتضی ورشاوی افزود: دانش آموختگان برتر و فناوران شاغل در شرکت‌های دانش بنیان پس از اخذ تاییدیه از بنیاد نخبگان استان خود به دفتر نخبگان نیروهای مسلح معرفی می‌شوند تا انجام پروژه تحقیقاتی و تخصصی به آنها واگذار شود.
 


​​