فناوری اطلاعات

معاون سازمان فناوری اطلاعات خبر داد: پیگیری برای اتصال ۶۷ دستگاه اجرایی به شبکه ملی اطلاعات

منبع: مهر
معاون سازمان فناوری اطلاعات از پیگیری برای اتصال ۶۷ دستگاه اجرایی به شبکه ملی اطلاعات خبر داد.
علی اصغر انصاری با اشاره به اتصال برخی دستگاه های اجرایی به مرکز تبادل و اشتراک گذاری اطلاعات گفت: سازمان فناوری اطلاعات طبق قانون برنامه پنجم توسعه با برگزاری جلسات توجیهی با دستگاههای اجرایی در صدد اتصال دستگاه های باقیمانده به شبکه ملی اطلاعات است.
 
معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به برگزاری ۱۷ جلسه برای حدود ۶۷ دستگاه اجرایی در زمینه اتصال به شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: با توجه به اینکه وزارت ارتباطات مکلف است با استفاده از توان بخش دولتی و غیر دولتی امکان اتصال ۱۰۰ درصد دستگاه های کشور را به شبکه ملی اطلاعات فراهم کند و دستگاه های اجرایی هم طبق برنامه پنجم توسعه، موظف به اتصال، اشتراک گذاری اطلاعات، تبادل و تعامل در حوزه دولت الکترونیکی هستند، سازمان فناوری اطلاعات ایران پیگیر این موضوع است.
 
وی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات در این زمینه به تکلیف خود عمل کرده است، خاطرنشان کرد: تاکنون با پیگیری سازمان فناوری اطلاعات اکثر دستگاه هایی که امکان ارائه خدمات و تعامل الکترونیکی را دارند متصل شدند و خدمات الکترونیکی خود را از طریق شبکه بین خود و ادارات وابسته انجام می دهند و وزارت ارتباطات از این حیث به تکلیف خود عمل کرده است.
 
انصاری ادامه داد: با توجه به سند اجرایی دولت الکترونیکی و ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات بین دستگاه ها فاز مقدماتی و اشتراک گذاری اطلاعات در تهران شروع شده و در بعضی استانها نظیر قم هم در حال پیگیری است.
 
وی با اشاره به دستگاه هایی که نیازی برای اتصال به شبکه احساس نمی کنند، گفت: با این وجود هرگونه تقاضایی از طریق اپراتورها منعکس شود، آمادگی اتصال به شبکه ملی اطلاعات وجود دارد.
 
معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه در گذشته پیگیر اتصال دستگاه ها به شبکه بودیم، افزود: تقریباً تمام دستگاه هایی که نیاز به شبکه دارند، در عرضه خدمات الکترونیکی و ارتباط G۲G بین خود و مجموعه های دیگر و ادارات وابسته به شبکه متصل شده اند، اما درحال حاضر کیفی کردن خدمات و اجرای مستندات دولت الکترونیکی مدنظر سازمان فناوری اطلاعات ایران است.
 
انصاری تصریح کرد: باید ارتباط دستگاههای اجرایی  از طریق سوئیچ های تعاملی که وزارت ارتباطات ایجاد کرده و مطابق دستورالعملها و اسناد دولت الکترونیکی که سال گذشته در شورای عالی فناوری اطلاعات به تصویب رسید، برقرار شود؛ با این روش، ارتباطات مطابق نظام مشخصی صورت گرفته و در نتیجه هر چقدر اتصال افزایش یابد، امکان توسعه و مدیریت ارتباطات بعدی وجود خواهد داشت.

​​