رگولاتوری

پیوست فرهنگی موبایل باند پهن تصویب شد

منبع: تسنیم
پیوست فرهنگی پروانه اپراتورهای موبایل باند پهن در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) تهیه و تدوین شد.
تصویب این پروژه به استناد ماده 2 قانون برنامه پنج ساله جمهوری اسلامی ایران که وجود پیوست فرهنگی را برای طرح‌های مهم الزامی دانسته، صورت گرفته است.
هدف از انجام این پروژه، تهیه پیوست فرهنگی پروانه اپراتورهای موبایل باندپهن به منظور استفاده از فرصت­‌های فناوری جدید و به حداقل رساندن تهدیدها و آسیب‌های ناشی از این فناوری در عرصه فرهنگ کشور است.
فناوری باند پهن به عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی جوامع در قرن بیست و یکم شناخته می‌شود. این فناوری، یک فناوری همه منظوره (GPT) بوده و در تمامی عرصه‌های قابل تصور حوزه اجتماع، اقتصاد و فرهنگ حضور می­‌یابد. لذا تهیه پیوست فرهنگی برای این فناوری در راستای توسعه و تعالی فرهنگ کشور، استفاده از فرصت‌ها و امکانات ناشی از این فناوری و کاهش تهدیدات و مخاطرات ناشی از آن برای فرهنگ این سرزمین است.
مطالعات این پروژه از شهریور 92 در پژوهشکده سیاستگذاری و مدیریت راهبردی (گروه حقوق و مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات) آغاز و در ادامه با حمایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان کارفرمای پروژه در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) تصویب شد و از تاریخ 1392/12/1 الی 1393/8/30 به انجام رسید.
گفتنی است کارگاه آموزشی یک روزه «تهیه و تدوین پیوست فرهنگی پروانه اپراتورهای موبایل باند پهن» در روز دوشنبه 21 اردیبهشت ماه توسط مجریان پروژه در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

​​