فناوری اطلاعات

برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای تصویب شد

منبع: تسنیم
معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای تصویب شد.
محمدرضا کشاورزی با اشاره به مصوبه جلسه هجدهم مورخ 1393/3/10 شورای عالی فضای مجازی در خصوص «مجموعه اقدامات دارای فوریت فضای مجازی کشور» گفت: براساس این مصوبه ماموریت تدوین برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای به عنوان یکی از اقدامات دارای فوریت به کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور واگذار شده است.
وی افزود: مرکز ملی فضای مجازی کشور در راستای اجرای این ماموریت و تهیه برنامه مربوطه با استفاده از ظرفیت سازمان‌‌های مختلف و ایجاد هماهنگی میان آنها و با بررسی وضعیت موجود کشور، مشکلات پیش‌رو و اهداف تعیین شده در اسناد بالا دستی و با استفاده از بررسی تجربه دیگر کشورهای جهان نسبت به تدوین این برنامه اقدام کرده است.
او تاکید کرد: در تدوین این برنامه ضمن بررسی تجربیات از نظرات اساتید دانشگاه، نخبگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان، اصحاب رسانه، کارشناسان مذهبی و فرهنگی و مسئولان و متولیان این حوزه نیز استفاده شده است.
معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: رشد و توسعه صنعت، تنها با فراهم کردن تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز حاصل می‌شود و در این برنامه سعی شده نگاه جامعی به مشکلات کشور و راهکارهای مناسب برای حل مشکلات اندیشیده شود تا تمامی شرایط لازم برای توسعه صنعت فراهم آید.
وی خاطر نشان کرد: برآورد می‌شود در صورت اجرای این طرح توسط دستگاه‌های متولی، ساختار صنعت بازی‌های رایانه‌ای دچار تحول عظیمی شود و شرایط برای تولید بازی بالاخص بازی‌های برخط فراهم آید.
دبیرکمیسیون عالی ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تدوین این برنامه نقش محوری داشته است و در کنار آن، دیگر نهادها مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شورای عالی اطلاع رسانی، وزارت ورزش و جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش در تدوین این برنامه ملی همکاری کردند.
وی با اشاره به نحوه بررسی موارد مختلف در حوزه محتوای فضای مجازی تصریح کرد: قبل از هر اقدام یک کمیته ملی با عضویت تمامی دستگاه‌های مرتبط تشکیل می‌شود تا در مورد راهبردهای لازم تصمیم‌گیری کند؛ برای مثال در خصوص برنامه بازی‌های رایانه‌ای ابتدا کمیته «راهبری تدوین برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای» با حضور سازمان‌های مسئول در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شد که 22 جلسه در این خصوص برگزار کرده و در نهایت یک پیشنهاد جامع را به کمیسیون عالی ارتقای محتوای فضای مجازی کشور ارایه کرد که کمیسیون نیز برنامه پیشنهادی را در 11 جلسه مورد بحث قرار داده و به تصویب رساند.
کشاورزی افزود: با توجه به نقش محوری، راهبردی و مدیریتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این موضوع، برای پیاده‌سازی این برنامه و ایجاد هماهنگی‌های لازم با این وزارتخانه اقداماتی به عمل آمده است.
دبیر کمیسیون عالی ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون برنامه‌‌های دانشنامه‌های برخط، کتابخانه‌های دیجیتال و آینده پژوهی حوزه محتوای فضای مجازی در این کمیسیون بررسی می‌شود.

​​