تلفن همراه

۷۳ درصد سازمان‌ها از ابزارهای موبایلی استفاده می‌کنند

منبع: همکاران سیستم
مراکز IT در سازمان‌ها در زمینه امنیت و ادغام سیستم‌ها با مشکل مواجه می‌شوند و این طور که شرکت Red Hat گزارش داده است، در جریان توسعه ابزارهای موبایلی بیشتر از هر زمان دیگر پیش‌روی خود می‌بینند.
مطالعه جدید این مرکز نشان داد ۷۳ درصد کسب و کارها در فرآیندهای داخلی خود به نوعی از ابزارهای موبایلی سازمانی استفاده می‌کنند، اما ابزارهای امنیتی در ۴۵ درصد موارد و ادغام سیستم‌های موجود در ۴۳ درصد موارد توسط آنها به کار گرفته می‌شود.
سازمان‌ها همچنین اعلام کردند که طراحی UI/UX در ۳۵ درصد موارد، همکاری‌های گروهی در ۳۴ درصد موارد و هزینه‌ها در ۲۴ درصد موارد برای آنها مشکلاتی را به وجود می‌آورد.
بخش اعظم سازمان‌ها یعنی ۵۵ درصد آنها برای ادغام سیستم‌ها فرآیندهای داخلی را دنبال می‌کنند و به منابع خارجی از جمله کتابخانه‌ها، فروشگاه‌ها و خدمات شرکتی اعتماد می‌کنند تا ارتقاهای مورد نظر خود را به نتیجه برسانند. 
همچنین گفته شد کمتر از یک‌سوم سازمان‌ها پلتفورم‌های مخصوص ابزارهای موبایلی و ابزارهای مدیریت موبایلی-به‌عنوان-خدمات(MBaaS) را مورد استفاده قرار می‌دهند و این در حالی است که ۲۰ درصد سازمان‌ها رابط‌های برنامه‌ریزی ابزارهای کاربردی(API) را به کار می‌برند. همچنین ۲۰ درصد سازمان ها اعلام کردند که از فناوری‌های میان‌افزار موجود یا API مخصوص نرم‌افزارهای سازمان استفاده می‌کنند تا ابزارهای موبایلی مورد نظر خود را تولید کنند.
این مطالعه همچنین نشان داد میزان استفاده از اینترنت اشیا در سازمان‌ها رو به افزایش است و بخش اعظم کسب و کارها پیش‌بینی می‌کنند که خود از اینترنت اشیا تاثیر بپذیرند.

​​