تلفن همراه

تا پایان خرداد ماه 240 شهر تحت پوشش 3G قرار می گیرند

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار گفت:تا پایان خرداد ماه  240 شهر تحت پوشش نسل سوم اینترنت قرار می‌گیرند.
 
صدوقی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به وضعیت پوشش شبکه نسل سوم و چهارم همراه اول در کشور اظهار کرد: به منظور ایجاد پوشش شبکه و کیفیت خدمات در 122 شهر، پوشش 3Gایجاد شده و تا پایان خرداد ماه بالغ بر 240 شهر نیز تحت پوشش این شبکه قرار می‌گیرند.
 
وی تصریح کرد: بخش عمده توسعه نسل سوم همراه اول در یک ماه آینده ایجاد می‌شود.
 
صدوقی در ادامه به پوشش 4Gهمراه اول اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 20 شهر به صورت نقطه‌ای تحت پوشش نسل چهارم قرار گرفته‌اند که تعداد آنها افزایش پیدا خواهد کرد.
 
وی در پایان گفت: پوشش 4G همراه اول در ابتدا به نقاطی که تقاضای زیادی دارند، ارائه شده و بعد با زمانبندی در تمام شهرها قابل دسترسی خواهد بود.

​​