اپراتورها

تماشاکنید: شکایت مشترکان همراه اول از قبض‌های ۲۰۰ هزار تومانی؛ بسته اینترنتی دردسرساز شد!


​​