اپراتورها

تماشاکنید: وزیر ارتباطات میگوید پیگیر اختلالات همراه اول است


​​