فناوری اطلاعات

توسعه خدمات الکترونیکی روستاها/ دسترسی به شبکه‌های پرظرفیت

منبع: مهر
طرح مشترک سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مرکز تحقیقات مخابرات ایران برای توسعه خدمات الکترونیکی در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته وارد فاز اجرایی شد.
 
پروژه مشترک سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران ) برای توسعه خدمات الکترونیکی در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته از اواخر سال گذشته آغاز شده و اهداف اصلی آن تدوین سند راهبردی توسعه خدمات الکترونیکی روستایی در چارچوب نظام نامه اجرایی خدمات عمومی اجباری (USO) ، ارائه برنامه عملیاتی و در نهایت اجرای چند پایلوت در مناطق محروم، نیمه برخوردار و برخوردار است.
 
ازسویی دیگر، این سند با هدف ایچاد یکپارچگی، میان شاخصهای کلان عملکردی، خدمات الکترونیکی انتخابی و زیرساختهای فنی به شکل مستمر تدوین می شود و مهمترین راهکارهای انتخابی در تدوین آن، تمرکز بر مدل معماری و بهره مندی از چرخه مدیریت خدمات است.
 
همچنین با توجه به ویژگیهای شبکه های پرظرفیتی که در حال توسعه در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته وجود دارد، محدودیتی در انتخاب حوزه های خدماتی وجود نخواهد داشت و تمامی خدمات اعم از اطلاع رسانی، کشاورزی، آموزشی و فرهنگی، سلامت و بهداشت، تعاملات روستائیان و افزایش مشارکتهای اجتماعی آنها، گردشگری و خدمات پیشخوان دولت قابل گسترش خواهند بود.
 
در همین حال با توجه به نتایج حاصل از پروژه تدوین سند راهبردی و برنامه ریزی های آتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، طرح توسعه خدمات الکترونیکی در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته ، به عنوان یکی از اولویتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مدنظر قرار گرفت.
 
گزارشی از این طرح، در جلسه شورای فنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با حضور وزیر ارتباطات ارائه شد.
 
در این طرح علاوه بر تاکید بر ادامه گسترش شبکه های ارتباطی و دسترسی، در چارچوب اکوسیستم خدمات عمومی اجباری و تمرکز بر اقلام دانشی توسعه (اعم از زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی ، توسعه منابع انسانی ، ایجاد رژیمهای حاکمیتی و نهادی و همچنین نوآوری) به مواردی همچون توسعه سکوهای مورد نیاز ، راهاندازی شتاب دهنده های کسب و کار، تولید محتوا، تامین منابع مالی و ... نیز تاکید شد.
 
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این جلسه گفت:با توجه به سرعت توسعه زیرساختهای ارتباطی در اقصی نقاط کشور ، بزودی همانند شبکه تلفن ثابت که در بیشتر مناطق روستایی گسترش یافته ، دسترسی به شبکه های پرظرفیت نیز به میزان قابل توجهی خواهد رسید.
 
 وی بر لزوم همزمان برنامه های توسعه زیرساخت ارتباطی و فعالیتهای مرتبط با توسعه زیرساختهای اطلاعاتی تاکید کرد و ادامه داد: لازم است دراین زمینه، حجم قابل توجهی از خدمات قابل دسترس در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته، به سرعت در اختیار مردم ساکن در این مناطق قرارگیرد.

​​