فناوری اطلاعات

استان‌های برتر ایران در IT

منبع: تسنیم
آخرین آمار از جایگاه استان‌های کشور در دسترسی به IT حکایت از رتبه "متوسط" در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد.
 
 
آخرین آمارها از استان‌های برتر در دسترسی به فناوری اطلاعات طبق نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران حاکی از این است که تهران، مازندران، سمنان و یزد بالاترین رتبه‌ها را در دسترسی به این شاخص دارند.
وضعیت این چهار استان به عنوان رتبه‌های اول تا چهارم "خوب" در صورتیکه وضعیت 12 استان بعدی "متوسط" و 15 استان باقیمانده نیز "ضعیف" ارزیابی شده است.
میانگین رتبه‌ها حاکی از این است که وضعیت استان‌های ایران در دسترسی به IT، "متوسط" است.
جدول زیر جایگاه 10 استان اول ایران را در خصوص این شاخص نظاره‌گر است.
 

-------------

جمعیت کل استان

تعداد خانوار ساکن

دسترسی به رادیو (درصد)

دسترسی به تلویزیون (درصد)

دسترسی به تلفن ثابت (درصد)

دسترسی به اینترنت در محل سکونت (درصد)

دسترسی به رایانه (درصد)

تهران

12463954

3985415

69.2

99.3

99.6

51.3

58.9

مازندران

3134102

997527

44.3

95.7

98.8

41.4

52.2

سمنان

652096

197959

71.6

99.6

97.7

38.3

48.9

یزد

1049860

332721

59.6

99.8

99.3

42.7

52.8

قم

1197245

347371

94.3

99.5

99

46.7

52.9

اصفهان

4981829

1557834

59.3

99.2

98.7

38

49.2

بوشهر

1079899

271928

42.2

99

98.9

40.6

52.4

مرکزی

1443297

454719

72.3

99.6

99.6

36.8

46.9

فارس

4686015

1351102

67

99.7

98.1

39

48.9

آذربایجان شرقی

 

3787837

 

1163851

 

51.8

 

99.3

 

98.6

 

34.1

 

44.7

 


​​