فناوری اطلاعات

پیش ثبت نام الکامپ به پایان رسید

منبع: مهر
سازمان نظام صنفی رایانه ای، آخرین مهلت پیش ثبت نام حضور در بیست و یکمین نمایشگاه الکترونیک و کامپیوتر - ایران الکامپ ۲۰۱۵ - را ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۲۰ مهرماه اعلام کرد.
 
باقر بحری سخنگوی کمیته اجرایی الکامپ بیست و یکم گفت: در دو روز گذشته بیش از ۳۲ هزار متر از فضای نمایشگاه پیش ثبت نام شده است و با توجه به اینکه امروز آخرین مهلت پیش ثبت نام الکامپ است بر متراژ درخواستی افزوده خواهد شد.
 
وی با تاکید بر اینکه پایان یافتن مهلت پیش ثبت نام به این معنا نیست که شرکتی پس از موعد تعیین شده، نتواند در ثبت نام نهایی شرکت کند، گفت: پیش ثبت نام انجام شد تا میزان استقبال و ظرفیت های الکامپ سنجیده شود تا به کمک آنها معیارهای برگزاری الکامپ و دسته بندی این نمایشگاه را تعیین کنیم.
 
سخنگوی کمیته اجرایی الکامپ با اعلام اینکه تاکنون نزدیک به ۲ برابر فضای نمایشگاهی که به الکامپ اختصاص داده شده، پیش ثبت نام داشته ایم، گفت: شرکت سهامی نمایشگاهها بیش از ۲۰ هزار متر به نمایشگاه الکامپ سال جاری فضا اختصاص داده است. نسبت به متراژ ایده آل بسیار فضای محدوی داریم و این پیش ثبت نام نشان داد که میزان استقبال به طور چشمگیری بالاست.
 
وی از شرکت ها خواست، در مهلت باقی مانده برای پیش ثبت نام اقدام کنند، افزود: اگر همه شرکت ها در مهلت مقرر شده اقدام کنند، تیم اجرایی الکامپ می تواند مطابق با برنامه عمل کرده و همه قوای خود را برای انجام مرحله بعدی که جانمایی است به کار گیرد.
 
بیست و یکمین نمایشگاه الکامپ آذرماه امسال در تهران برگزار می شود.

​​