فناوری اطلاعات

اطلاعیه شماره 6 کمیته اجرایی نمایشگاه الکامپ؛ جانمایی و ثبت نام قطعی در نمایشگاه الکامپ بیست و یکم آغاز شد

منبع: روابط عمومی نصر کشور
جانمایی و ثبت نام قطعی غرفه های نمایشگاه الکامپ بیست و یکم از سه شنبه 21 مهر ماه آغاز شد.
ستاد اجرایی نمایشگاه الکامپ بیست و یکم با اعلام قدردانی از استقبال چشمگیر و بی نظیر شرکت ها در مرحله پیش ثبت نام اعلام می دارد؛ به منظور ایجاد فضای مشارکت حداکثری، جانمایی و تعیین قطعی غرفه ها طبق دستورالعمل اطلاعیه شماره 6 عمل کنند.
 
در مرحله پیش ثبت نام بیش از 35 هزار متر مربع فضای نمایشگاهی از سوی شرکت ها و علاقه مندان به ثبت رسید. در همین راستا ستاد اجرایی الکامپ به منظور ایجاد هماهنگی تقاضا با ظرفیت موجود دستورالعملی را برای جانمایی در نظر گرفته است.
 
متقاضیانی که درخواست غرفه بیش از 100 متر را داشتند مطابق اولویت ثبت نام به جلسه حضوری دعوت خواهند شد این متقاضیان پس از حضور در جلسه جانمایی و تعیین دقیق متراژ مورد توافق با مجری، 48 ساعت مهلت دارند تا نسبت به ثبت متراژ توافق شده و اخذ پیش فاکتور اقدام کنند. پس از تایید پیش فاکتور، ظرف مدت پنج روز وجه مورد نظر را واریز و فیش آن را در وب سایت، ثبت کنند.
 
متقاضیانی که در مرحله پیش ثبت نام غرفه هایی با متراژ کمتر از 100 متر ثبت کردند نیز ابتدا توسط ستاد برگزاری، جانمایی و سپس اطلاع رسانی خواهند شد. این متقاضیان پس از تعیین متراژ توسط مجری و فعال شدن شناسه کاربری، 48 ساعت جهت ثبت مدارک درخواستی در وب سایت، ثبت متراژ تایید شده و اخذ پیش فاکتور مهلت دارند. پس از تایید پیش فاکتور، باید ظرف مدت پنج روز نسبت به واریز وجه و ثبت فیش واریزی در وب سایت اقدام کنند.
 
بروشورهایی که شرکت های متقاضی قصد ارائه آنها طی برگزاری نمایشگاه را دارند نیز باید توسط ستاد اجرایی مورد بررسی قرار گیرد. به این ترتیب متقاضیانی که به جلسه حضوری دعوت می شوند، اصل بروشورهای خود را به همراه  داشته باشند. باقی متقاضیان نیز اصل کاتالوگ خود را طبق ضوابطی که اعلام خواهد شد، برای مجری ارسال کنند.
 
همینطور متقاضیان حضور در قالب حامی نمایشگاه الکامپ می توانند فرم تقاضای حضور در قالب حامی را از وب سایت www.iran-elecomp.com دانلود کرده و تقاضای خود را به نشانی ایمیل   sales@iran-elecomp.com  ارسال کنند.
 

​​