تلفن همراه

شعبده اپل در بازار موبایل را با این دو نمودار ببینید

منبع: آی تابناک
در این موضوع هیچ شکی نیست که اپل را باید پادشاه بازار فروش گوشی های هوشمند دانست. شرکتی که بیش از 60 درصد درآمد خود را به شکل سالیانه مدیون فروش آیفون است و با این که برترین فروشنده بازار نیست؛ اما بیشترین سهم از فروش را در اختیار دارد.
 
چگونه اپل این فروش استثنایی در آیفون را تجربه میکند؟ این سوالی است که نمودار های زیر به آن پاسخ میدهند. نمودارهایی که بیان کننده این موضوع هستند که اپل واقعا در بازار گوشی های هوشمند شعبده میکند:
 
 
 
سهم در بازار گوشی های هوشمند
 
 
سهم درآمد از فروش گوشی های هوشمند
 
 
مجددا نگاهی به این دو نمودار داشته باشید. اپل با در اختیار داشتن 17.2 درصد از سهم بازار گوشی های هوشمند در سال 2015 بیش از 91 درصد از کل درآمد گوشی های موبایل در این سال را به خود اختصاص داده است. در حالی که شرکتی مانند سامسونگ با سهم 23.9 درصدی از بازار تنها 14 درصد از سهم درآمدی را در اختیار گرفته.
 
این تحلیل که توسط «مایکل واکلی» تحلیلگر موسسه Canaccord تهیه شده است، نتیجه رصد مداوم بازار طی چند سال پیاپی است و هفته گذشته منتشر شده.
 
حتما متوجه یک نکته در این نمودارهای شده اید و آن اینکه مجموعه سهم درآمدی اپل و سامسونگ به بیش از 105 درصد میرسد! دلیل این موضوع آن است که سایر رقبای آنها سهم خود را طی سال 2015 از درآمد فروش گوشی های هوشمند از دست داده اند.

​​