تلفن همراه

بخشی از شیشه های بازار موبایل چارسو براثر باد و باران فروریخت

منبع: معماری نیوز
عصر جمعه در حالی که همه پی گیر بازی داربی بودند در برخی از شبکه های اجتماعی خبر فرو ریختن تعدادی از شیشه های نمای پردیس چارسو منتشر شد.
 
    
 
 
 
پردیس چارسو از چهارشنبه میزبان بخش بین الملل جشنواره فجر است.

​​