تلفن همراه

پیش بینی مخترع موبایل از آینده شارژ گوشی های همراه

منبع: مهر
مخترع اولین گوشی همراه گفت: در آینده ای نزدیک شاهد بر طرف شدن مشکل شارژ گوشی همراه خواهیم بود.
«مارتین کوپر» مخترع نخستین گوشی همراه در مصاحبه با «سی ان ان» گفت: امروزه مشکل اصلی گوشی های همراه تمام شدن شارژ و عدم دسترسی در هر مکانی به شارژ کردن آنها است.
 
«کوپر» معتقد است که این مشکل روبه افزایش است.
 
وی در ادامه گفت: این را در نظر بگیرید که در آینده بدن ما با گجت های مختلفی از قبیل عینک، ساعت و لباس های هوشمند پوشیده می شوند و شارژ کردن آنها به یک معضل تبدیل خواهد شد.
 
مخترع نخستین تلفن همراه اضافه کرد: در حال حاضر شرکت های الکترونیکی زیادی بر روی این قضیه تمرکز کرده اند تا گجت ها دارای شارژ همیشگی باشند. هر کدام از آنها راه حل هایی را هم پیشنهاد کرده اند. برای مثال در شیوه ارائه شده Wi-Charge می توان در سقف تجهیزاتی را نصب کرد که با ارسال سیگنال های لیزری و اتصال آن به گوشی همراه، مشکل شارژ حل شود یا در روش U-Beam می توان با استفاده از امواج صوتی به شارژ گوشی های هوشمند دست یافت.
 
اما  «مارتی کوپر» بر این باور است که شرکت «Energous» برنده این فناوری خواهد بود. این شرکت قصد دارد با فرکانس های رادیویی به شارژ گوشی های همراه به پردازد. در این شیوه قرار است امواج رادیویی در راستای دوباره پر کردن انرژی باتری تبدیل شوند.
 
در واقع گجت های الکترونیکی با مجهز شدن به یک گیرنده خاص می توانند این امواج را به دست آورند.
 
به گفته «کوپر» این یک داستان علمی تخلیلی نیست و در آینده شاهد این فناوری خواهیم بود و در هر جایی گجت های الکترونیکی می توانند به راحتی شارژ شوند.

​​