لبه تکنولوژی

حسگر جدید فوتونی زمینه ای برای ابداع فناوری های تشخیصی پرسرعت

منبع: ایرنا
محققان آمریکایی یک حسگر فوتونی بسیار حساس ابداع کرده اند که امیدوارند به ابداع فناوری های تشخیصی پرسرعت منجر شود.
پیش از این محققان ارتباط میان بیماری های مختلف مانند سرطان ها و کم خونی و خواص مکانیکی سلول های آلوده را مانند تراکم و ویسکوالاستیسیته، شناسایی کرده اند اما ابزارهای تشخیصی که برای شناسایی این خواص به اندازه کافی سریع یا حساس باشد، وجود ندارد.
 
گوراو باهل استادیار علوم پزشکی و مهندسی دانشگاه ایلینویز در یک بیانیه خبری توضیح داد: افزایش اطلاعات پیرامون مکانیک سلول ها و ذرات زیستی می تواند به محققان در خصوص درک حرکت این میکرو اشیاء در سراسر بدن، چگونگی تشکیل تومورها، چگونگی انتشار سلول ها و باکتری ها در بدن انسان، چگونگی گسترس بیماری ها و غیره کمک کند.
 
محققان دانشگاه ایلینویز حسگر خود را با ترکیب دو فناوری حسگر نوری به نام فلوسیتومتری و سنجش مکانیکی طراحی کردند.
کون هان دانشجوی دکتری در دانشگاه ایلینویز گفت: ما یک ابزار جدید میکروسیالی نوری-مکانیکی ابداع کرده ایم که اختلالات مکانیکی ایجاد شده توسط میکروذرات منفرد را که در کانال سیال جریان دارند، با سرعت بسیار زیاد به صورت نوری تشخیص می دهد.
 
مشروح این حسگر نوری در آخرین نسخه مجله Optica منتشر شده است.
محققان در آزمایش این حسگر موفق شدند که چگالی و تراکم ذراتی به کوچکی 660 نانومتر را که با سرعت زیاد از آن عبور می کردند، اندازه بگیرند.

​​