تلفن همراه

ال‌جی نتایج اولیه درآمدهای سه ماهه دوم ۲۰۱۶ را منتشر کرد

شرکت ال‌جی نتایج اولیه درآمدهای خود را در سه ماهه دوم ۲۰۱۶ اعلام کرد .مجموع درآمدهای نهایی نشده برای سه ماهه دوم ۲۰۱۶ به میزان ۱۴ هزار میلیارد وون کره و سود اجرایی ۵۸۴٫۶ میلیارد وون کره گزارش شده است. البته انتظار می‌رود درآمدها ۰٫۵ درصد بالاتر از همین مدت زمان در سال گذشته و سود اجرایی ۱۳۹٫۵ درصد بیشتر از سال پیش  باشد.
 

 

سه ماهه دوم۲۰۱۶

سه ماهه اول ۲۰۱۶

نسبت به سه ماهه قبل

سه ماهه دوم ۲۰۱۵

نسبت به سال قبل

فروش

۱۴,۰۰۱٫۷

۱۳,۳۶۲٫۱

۴٫۸%

۱۳,۹۲۵٫۷

۰٫۵%

سود اجرایی

۵۸۴٫۶

۵۰۵٫۲

۱۵٫۷%

۲۴۴٫۱

۱۳۹٫۵%

 
این ارقام مجموع درآمدهای نهایی نشده بر اساس K-IFRS است. مجموع درآمدهای نهایی نشده قبل از ارائه نتایج نهایی درآمدهای ال‌جی الکترونیکس، شامل سود خالص و جزییات هر بخش که اواخر همین ماه رسماً اعلام می‌شود، به عنوان سرویسی برای سرمایه‌گذاران تهیه شده است.
 

​​