فناوری اطلاعات

بیش از هفت هزار نفر در نظرسنجی رونمایی از بازی‌های رایانه‌ای شرکت کردند

منبع: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای
بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در راستای جریان‌سازی و حمایت از بازی‌های ایرانی، هر ماه از یک بازی ایرانی رونمایی می‌کند که این بازی‌ها از سوی هواداران و کاملا شفاف انتخاب می‌شود.
 
تمام بازی‌سازان سراسر کشور می‌توانند بازی‌های خود را در روند رونمایی از بازی شرکت دهند و در نهایت هواداران بازی‌ها تصمیم بگیرند که از کدام بازی رونمایی شود.
برای تیر ماه سه بازی ایرانی «شتاب در شهر 2»، «قتل در کوچه‌های تهران 2» و «پلیس بزرگراه» در روند رونمایی شرکت کردند. نظرسنجی انتخاب یکی از این بازی‌ها از هفته گذشته در سایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای قرار گرفت که با استقبال غیر قابل انتظار روبه‌رو شد.
 
پس از پایان نظرسنجی در روز جمعه 18 تیر ماه، استقبال گسترده هواداران منجر به ثبت 7213 رای شد که در نهایت بازی «شتاب در شهر 2» بیش‌ترین رای را کسب کرد.
 
لازم به ذکر است جهت حصول اطمینان از صحت آرا، طی بررسی انجام شده توسط تیم فنی تنها 6 درصد از آرای دریافت شده با IP خارج از کشور ثبت شده و 94 درصد آرا توسط IPهای ایرانی ثبت شده است.

​​