فناوری اطلاعات

زیرساختهای دسترسی الکترونیکی معلولان ایجاد می‌شود

منبع: مهر
در راستای ارائه راهکارهای توسعه بهینه سازی دسترسی افراد کم توان و معلول، زیرساختهای لازم و ضروری استفاده از فناوری اطلاعات، ایجاد می شود.
راهکارهای توسعه بهینه سازی دسترسی و توانمندسازی افراد کم توان و معلول در کارگروه مشورتی مناسب سازی و توسعه دسترسی الکترونیکی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران مورد بررسی قرار گرفت.
 
این کارگروه با هدف ارائه راهکارهای فناورانه برای توانمندسازی افراد دارای نیازهای ویژه کم توان و با معلولیت، ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل شد. در این جلسه مشورتی بر ایجاد زیرساخت های لازم و ضروری برای معلولان با استفاده از فناوری اطلاعات تاکید شد.
 
همچنین ارائه فناوری و توسعه فناوری های مربوط به استفاده هر چه آسانتر معلولان از خدمات فناوری اطلاعات ایران به زبان فارسی با حمایت بخش خصوصی و نخبگان، ایجاد بانک اطلاعاتی پزشکی و امکانات بیمارستانی و تسهیلات انواع بیمه ها برای این قشر جامعه در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
 
در این جلسه که با محوریت سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار شد مسئولان سازمان بهزیستی کشور،  نمایندگانی از یونسکو و سازمان آموزش و پرورش استثنایی نیز حضور داشتند.

​​