فناوری اطلاعات

فرهنگ‌سازی رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای

منبع: تابناک
عضو شورای سیاستگذاری همایش سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی در خصوص عدم شناخت نظام رده بندی سنی بازی ها پس ازگذشت پنج سال ابراز نگرانی کرد و گفت: در تحققاتی که این بنیاد درباره اسرا (نظام رده بندی بازی های رایانه ای) انجام داده، تنها ۲۰درصد از خانواده های ایرانی این مسئله مهم را شناخته به آن عمل میکنند.
کریمی قدوسی، مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانه ای در نشست شورای اطلاع رسانی این همایش به نقش موثر این همایش در ارتقاء فرهنگ جامعه و خانواده ها برای شناخت نظام رده بندی سنی بازی اشاره کرد.
 
عضو شورای سیاستگذاری همایش سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی در خصوص عدم شناخت نظام رده بندی سنی بازی ها پس ازگذشت پنج سال ابراز نگرانی کرد و گفت: در تحققاتی که این بنیاد درباره اسرا (نظام رده بندی بازی های رایانه ای) انجام داده، تنها 20درصد از خانواده های ایرانی این مسئله مهم را شناخته  به آن عمل میکنند.
 
وی افزود:هربازی مناسب یک گروه سنی است که رعایت و کنترل آن توسط خانواده ها  باعث بهداشت روانی کودکان و نوجوانان می شود و آن ها را از خطرات بازی بدون شناخت اسرا مصون نگه می دارد.
 
کریمی قدوسی به عدم وجود قانون و فرهنگ شناخت اسرا در جامعه اشاره کرد و گفت:در کشورهای غربی به این مسئله بسیار توجه می شود و برای آن قوانینی در نظر گرفته شده است.
 
قانون بدون فرهنگ به تنهایی نمی تواند این آگاهی را در جامعه افزایش دهد و باید ابتدا فرهنگ شناخت نظام رده بندی سنی بازی های رایانه ای  در جامعه اتفاق بیفتد سپس برایش قانون وضع شود که امید ما به نقش موثر همایش و جشنواره سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی برای رشد این فرهنگ است.

​​