فناوری اطلاعات

مایکروسافت به جنگ با سرطان می رود

منبع: مهر
شرکت مایکرو سافت تا ۱۰ سال آینده به مقابله با سرطان می پردازد.
شرکت مایکروسافت اعلام کرد، قصد دارد تا ۱۰ سال آینده معضل سرطان را در جهان حل کند.  
 
این شرکت در حال تحقیق بر روی درمان بیماری سرطان شبیه به سازو کار مقابله با ویروس کامپیوتر است.  
 
متخصصین مایکروسافت بر این باور هستند که می توان شبیه به بعضی از برنامه های رایانه ای، سلول های آسیب دیده بدن توسط سرطان را باز برنامه نویسی کرد تا دوباره آنها را احیا کرد.  
 
مایکروسافت، واحدی را با نام «محاسبه بیولوژی» راه اندازی کرده که هدف اصلی آن ساخت سلول در رایانه های زنده از جنس دی ان ای است تا قابلیت برنامه نویسی و بازبرنامه نویسی را برای درمان هر نوع بیماری از جمله سرطان داشته باشد.  
 
قرار است این واحد جدید در آینده نزدیک از محاسبات پیشرفته برای ساخت کامپیوترهایی استفاده کند که در مورد بیماری ها و داروها اطلاعات کافی دارند و درمان های جدیدی را به بیماران سرطانی پیشنهاد دهند.  
 
محققان مایکروسافت امیدوار هستند که با بکارگیری فناوری های یادگیری ماشین، رایانه ها قادر به فکر کردن شبیه انسان باشند و به بررسی مطالعات متعدد سرطان بپردازند تا برای درمان سرطان راه حل های جدیدی را ارائه دهند.  

​​