رگولاتوری

توضیح رگولاتوری درباره تغییر تعرفه بسته های اینترنتی

منبع: فناوران
معاون وزیر ارتباطات درباره تغییر جدید تعرفه بسته های اینترنتی برخی اپراتورهای موبایل گفت: تغییر جدید نرخ در مرز سقف تعرفه یا بالای سقف تعرفه، نیازمند مجوز رگولاتوری است، در غیر این صورت اپراتورها در تغییر تعرفه ها مختار هستند.
 
علی اصغر عمیدیان درباره تغییر تعرفه بسته های اینترنتی برخی اپراتورهای موبایل گفت: تمامی تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات دارای سقف است که اپراتورها نباید از سقف تعرفه خارج شوند و تلاش می کنیم تعرفه های کمتر از سقف را با رقابت کنترل کنیم تا کسی دامپینگ (زیرقیمت فروشی) نکند.
 
معاون وزیر ارتباطات افزود: اگر تغییرات جدید تعرفه زیر سقف مصوب باشد، نیاز به مجوز جدید ندارد و اگر در مرز یا بالای سقف باشد، باید مجوز لازم را اخذ کند.
 
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تعرفه ها به صورت مداوم توسط رگولاتوری رصد می شود و اگر تعرفه ای بیشتر از سقف مجاز باشد، حتما متوجه می شویم و آن را حذف می کنیم، همچنان که تا پیش از این چندین تعرفه را به همین دلیل حذف 
کرده ایم.
وی گفت: هنوز تغییر تعرفه های اخیر برخی اپراتورهای تلفن همراه را ندیده ام.

​​