فناوری اطلاعات

آیا تلویزیون ها و گوشی های آینده به نازکی کاغذ می شوند

منبع: ایرنا
محققان موفق به ابداع 'کاغذ' الکترونیکی شده اند که ضخامتی کمتر از یک میکرومتر دارد، از این کاغذ الکترونیکی می توان برای ساخت تلویزیون ها و گوشی هایی به نازکی کاغذ در آینده استفاده کرد.
 
این صفحه نمایش قابل انعطاف با انعکاس نور، رنگ های بسیاری به اندازه یک صفحه نمایش ال.ایی.دی تولید می کند اما خلاف صفحه نمایش های ال.ایی. دی، در محیط های روشن نیز کارایی دارد.
 
محققان تاکنون چند پیکسل از این ماده را ساخته و آزمایش کرده اند، و گرچه هنوز آماده بهره برداری نیست اما می گویند که احتمالا به زودی محصولی با این صفحه نمایش به بازار عرضه می شود.
محققان دانشگاه تکنولوژی چالمرز حین فعالیت برای قرار دادن پلیمرهای رسانا روی نانوساختارها، به ترکیب ساخت این صفحه الکترونیکی دست یافتند.
 
این ماده نازک و قابل انعطاف برای کنترل جذب و انعکاس نور بر قابلیت پلیمرها تکیه دارد.
این پلیمرها سطح ماده را می پوشانند و با هدایت سیگنال های الکترونیکی در سراسر صفحه نمایش، تصاویری با وضوح بالا درست می کنند.
 
نتایج این مطالعه در مقاله ای در مجله Advanced Materials منتشر شده است؛ به گفته محققان این کاغذ الکترونیکی شبیه یک تبلیت 'کیندل' است با این تفاوت که به انرژی بسیار کمتری نیاز دارد.
این کاغذ الکترونیکی مانند یک صفحه نمایش متعارف روشن نمی شود بلکه نور خارجی را که آن را روشن می کند، منعکس می کند. 
 
بنابراین برخلاف صفحه نمایش های استاندارد ال.ایی.دی که در تاریکی بهترین کارایی را دارند، این کاغذ الکترونیکی در فضای پرنور هم خوب کار می کند.

​​