فناوری اطلاعات

100 هزار میلیارد تومان حجم گردش مالی بازار فناوری اطلاعات در برنامه ششم

منبع: شرکت مخابرات ایران
معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: 100 هزار میلیارد تومان حجم گردش مالی بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است.
 
مرتضی براری  در دیدار با استاندار گیلان ‌زیرساخت‌های فناوری در استان را خوب ارزیابی کرد و اظهار کرد: باید بتوانیم از این زیرساخت‌ها برای خلق ثروت استفاده کنیم.
 
وی با بیان اینکه با پیشرفت‌های انجام شده بخشی از سبد درآمدی خانوارها به فناوری‌های نوین اختصاص یافته است، گفت: در برنامه ششم توسعه 100 هزار میلیارد تومان حجم گردش مالی بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در نظر گرفته شده است.
 
معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور حداکثری در توسعه اقتصادی کشور را مهم دانست و تصریح کرد: گیلان حداقل باید بتواند 3 درصد از رقم مذکور را به خود اختصاص دهد.
 
استاندار گیلان نیز در نشست مذکور با بیان اینکه 15 پروژه بزرگ در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات این استان آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است، گفت: برای توسعه اقتصاد گیلان این پروژه‌ها در قالب یک بسته تدوین شده است

​​