فناوری اطلاعات

دانشگاه‌ها به آزمایشگاه بازی‌سازی مجهز می‌شوند

منبع: ایسنا
بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در نظر دارد در سال جاری، سه دانشگاه را به آزمایشگاه بازی‌سازی مجهز کند.
 
پس از تصویب و ابلاغ «برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای» توسط شورای عالی فضای مجازی و در راستای فعالیت‌های پژوهشی و حمایتی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به عنوان متولی این صنعت، این بنیاد در نظر دارد در سال جاری تعدادی از دانشگاه‌های کشور را به آزمایشگاه بازی‌سازی مجهز کند.
 
به این منظور فرمی با نام «فرم آمایش نیروی انسانی و پتانسیل‌های دانشگاه‌های متقاضی آزمایشگاه بازی‌سازی» تهیه و به رؤسای دانشگاه‌ها ارسال شده تا دانشگاه‌هایی که پتانسیل بیش‌تری در این زمینه دارند شناسایی شوند.
 
همچنین دانشگاه‌هایی که در این رابطه نیاز به مشاوره دارند، می‌توانند با پر کردن فرم مربوط، با رایانامه univ@ircg.ir در تماس باشند.

​​