باندپهن

معاون وزیر ارتباطات: تقویت کننده‌های تلفنی در مسیر نجف به کربلا جمع نشده است

منبع: تسنیم
مدیرعامل شرکت زیرساخت با رد خبر جمع‌آوری دکل‌ها و سیستم‌های تقویت کننده ارتباطات در مسیر نجف به کربلا، گفت: دولت عراق تصور می‌کرد اپراتور ایرانی اقدام به نصب تجهیزات در این مسیر کرده بود که با توضیحات داده شده، این برداشت اشتباه تصحیح شد.
 
محمدجواد آذری جهرمی که در نجف به سر می‌برد گفت: دولت عراق همچون دولت ایران در صورت درخواست اپراتور خارجی برای نصب تجهیزات و ... مخالفت می‌کند.
 
وی در مورد خبر جمع آوری دکل‌ها و سیستم‌های تقویت کننده ارتباطات در مسیر نجف به کربلا اپراتورهای ایرانی افزود: دولت عراق تصور می‌کرد، اپراتور ایرانی اقدام به نصب تجهیزات در این مسیر کرده بود که با توضیحات داده شده، این برداشت اشتباه تصحیح شد.
 
او با تاکید بر اینکه دولت عراق همچون ایران اجازه نصب تجهیزات از سوی یک اپراتور خارجی در کشور خود را نخواهد داد، ابراز کرد: چرا که این امکانات در شرکت‌های عراق وجود دارد تا بتوانند در صورت درخواست اپراتورهای ایرانی، امکانات مورد نیاز را (براساس هزینه مشخص) در مناطق مورد نظر نصب کنند.
 
به گفته وی، فقط یکی از شرکت‌های عراقی با حمایت مالی یکی از اپراتورهای ایرانی اقدام به نصب تجهیزاتی برای افزایش کیفیت و تقویت ارتباطات تلفنی در مسیر نجف به کربلا کرده است.

​​