فناوری اطلاعات

ماهنامه مطالعات بازی به گام چهارم رسید

منبع: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای
ماهنامه مطالعات بازی که تا کنون موضوعاتی نظیر خشونت، یادگیری و اعتیاد در بازیهای دیجیتال را با دید وسیعی مورد کاوش قرار داده است، در شماره چهارم در نظر دارد موضوع بازی‌های دیجیتال و سلامت را به عنوان یکی از محوری‌ترین و شاید گم‌نام‌ترین موضوعات در زمینه مطالعات و پژوهش‌های بازی منتشر نماید.
 
مخاطبان در شماره چهارم این ماهنامه در کمال تعجب خواهند دید که کنسول‌های بازی ضمن برخورداری از کارکرد سرگرمی، می‌توانند ابزاری جذاب و توانبخش برای بهبودی قربانیان سکته مغزی، بیماران دیابتی و افراد دارای اختلال حرکتی باشند. 
 
این شماره که سراسر نکات مثبت بازی‌های دیجیتال را در امر درمان و بازتوانی بیماران به نمایش می‌گذارد، بازی را به عنوان یک فناوری نوین، راهی برای توانبخشی معرفی می‌کند که با تکیه بر آن روش‌های درمان سنتی در بسیاری از بیماری‌ها را می‌توان نادیده گرفت یا فناوری بازی را در کنار این روش‌ها به عنوان بازوی کمکی مورد استفاده قرار داد. مخاطبان اصلی این شماره، علاوه بر محققان حوزه بازی، پزشکان، پرستاران و توان‌درمانگران می باشند.
 
شاید برای مخاطبان ایرانی قابل باور نباشد که یکی از برجسته‌ترین محققان بین‌المللی در زمینه بازی‌های دیجیتال و بازتوانی، یک پزشک ایرانی باشد. با وجود مشکل دسترسی به این پژوهشگر، در این شماره بخشی ویژه در قالب مصاحبه با این پزشک جوان ایرانی اختصاص یافته است.
شماره چهارم این ماهنامه را می‌توانید از طریق آدرس http://34.gs/GS4 دریافت نمایید.

​​