فناوری اطلاعات

"گالیلئو" رقیب جی.پی.اس شد

منبع: عصر خودرو
بهره برداری از سامانه مکا‌ن‌یاب جغرافیایی"گالیلئو" از سوی اتحادیه اروپا آغاز شد.
 
سامانه مکان‌یاب جغرافیایی اروپا قرار است با سیستم آمریکایی مشابه یعنی "جی‌.پی‌.اس" رقابت کند.
 
از این سامانه می‌توان در سیستم‌های ناوبری خودروها، امداد و نجات کوهستان و دریا و همچنین شرایط بحرانی همچون حملات تروریستی استفاده کرد.
 
این سامانه قرار است در نهایت 30 ماهواره در اختیار داشته باشد. با نصب چهار ماهواره دیگر در ماه نوامبر اکنون 18 ماهواره از مجموع 30 ماهواره این سامانه آماده بهره‌برداری هستند.
 
سامانه گالیلئو یکی از طر‌حهای مهم اتحادیه اروپا است. این سامانه برخلاف سیستم 20 ساله جی‌.پی‌.اس غیرنظامی است و برای اهداف خصوصی و تجاری ساخته شده است.
 
خطای این سامانه نسبت به جی‌.پی‌.اس بسیار کمتر است. خطای "جی‌.پی‌.اس تا حدود 15 متر و خطای گالیلئو در آخرین فاز با فعالیت 30 ماهواره حدود چهارمتر خواهد بود.

​​